ỐNG ĐỒNG THÁI LAN

ỐNG ĐỒNG THÁI LAN

ỐNG ĐỒNG THÁI LAN

ỐNG ĐỒNG THÁI LAN

ỐNG ĐỒNG THÁI LAN
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN

ỐNG ĐỒNG THÁI LAN

ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ6( 0.51 ) -Φ10( 0.51 )
MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60) - Φ12 ( 0.61 )
MaSP: Φ6-12 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
MaSP: Φ6-19 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 10 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 10 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA LWC - DẠNG BÀNH
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA LWC - DẠNG BÀNH MaSP: LLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CUỘN MaSP: LDC Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều dài:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CÂY
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CÂY
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ6( 0.51 ) -Φ10( 0.51 )
Mô tả MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60) - Φ12 ( 0.61 )
Mô tả MaSP: Φ6-12 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 ) MaSP: Φ6-12 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ12 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6- 10
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
Mô tả MaSP: Φ6-19 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 10 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 10 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA LWC - DẠNG BÀNH
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA LWC - DẠNG BÀNH MaSP: LLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều dài: 15 - 50 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CUỘN
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CUỘN MaSP: LDC Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều dài: 15.88 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CÂY
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN LUVATA DẠNG CÂY
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop