Ống đồng

Ống đồng

Ống đồng

Ống đồng

Ống đồng
Ống đồng

ỐNG ĐỒNG

Simili quấn ống đồng
Simili quấn ống đồng (kg) - Dùng trong ngành lạnh, để quấn ống đồng máy lạnh....
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ6( 0.51 ) -Φ10( 0.51 )
MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG CUỘN MaSP: HUCC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG AUSTRALIA CRANE COPPER TUBE DẠNG CÂY
ỐNG ĐỒNG AUSTRALIA CRANE COPPER TUBE DẠNG CÂY MaSP: AUSA Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG MALAYSIA METTUBE DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG MALAYSIA METTUBE DẠNG CUỘN MaSP: METC Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều dài: 15...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY MaSP: TAIC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.55 ) - Φ10 ( 0.55 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.55 ) - Φ10 ( 0.55...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG LWC
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG LWC MaSP: HLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG LWC
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG LWC MaSP: TLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CÂY
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CÂY MaSP: HALC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘNMaSP: HALC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70...
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY DẠNG CUỘN
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY DẠNG CUỘN
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60) - Φ12 ( 0.61 )
MaSP: Φ6-12 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 ) MaSP:...
Đặt mua
Liên hệ
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
Đặt mua
Liên hệ
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
MaSP: Φ6-19 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Đặt mua
Liên hệ
Simili quấn ống đồng
Mô tả Simili quấn ống đồng (kg) - Dùng trong ngành lạnh, để quấn ống đồng máy lạnh. cách ẩm - Màu trắng, rất dẽo và dai, khó đứt
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ6( 0.51 ) -Φ10( 0.51 )
Mô tả MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG CUỘN
Mô tả ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG CUỘN MaSP: HUCC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều dài: 15m - 50m m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG AUSTRALIA CRANE COPPER TUBE DẠNG CÂY
Mô tả ỐNG ĐỒNG AUSTRALIA CRANE COPPER TUBE DẠNG CÂY MaSP: AUSA Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều dài: 5.8 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG MALAYSIA METTUBE DẠNG CUỘN
Mô tả ỐNG ĐỒNG MALAYSIA METTUBE DẠNG CUỘN MaSP: METC Sản xuất theo tiêu chuẩn: Medical AS1571 Chiều dài: 15 m Giá bán : Liên Hệ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY
Mô tả ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY MaSP: TAIC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300 Chiều dài: 2.9 & 5.8 m Giá bán : Liên Hệ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.51 ) - Φ10 ( 0.51 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.55 ) - Φ10 ( 0.55 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.55 ) - Φ10 ( 0.55 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG LWC
Mô tả ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HUAHONG DẠNG LWC MaSP: HLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều dài: 15m - 50m m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG LWC
Mô tả ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG LWC MaSP: TLWC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300 Chiều dài: 150 - 500 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.60 ) - Φ10 ( 0.60 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CÂY
Mô tả ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CÂY MaSP: HALC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, JISH-3300 Chiều dài: 2.9m - 5.8 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ10 ( 0.65 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘN
Mô tả ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘNMaSP: HALC Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791, Medical AS1571 Chiều dài: 15m - 50m m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ10 ( 0.70 ) MaSP: Φ6-10 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY DẠNG CUỘN
Mô tả ỐNG ĐỒNG VIỆT NAM RUBY DẠNG CUỘN
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.60) - Φ12 ( 0.61 )
Mô tả MaSP: Φ6-12 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.65 ) - Φ12 ( 0.65 ) MaSP: Φ6-12 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ12 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6- 10
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
Mô tả ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ16 ( 0.70 )
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
ỐNG ĐỒNG THÁI LAN PHI Φ 6 ( 0.70 ) - Φ19 ( 0.70 )
Mô tả MaSP: Φ6-19 Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Chiều dài: 15 m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop