GAS LẠNH R22 - Vật Tư Thành Đạt

GAS LẠNH R22 - Vật Tư Thành Đạt

GAS LẠNH R22 - Vật Tư Thành Đạt

GAS LẠNH R22 - Vật Tư Thành Đạt

GAS LẠNH R22 - Vật Tư Thành Đạt
GAS LẠNH R22 - Vật Tư Thành Đạt

GAS LẠNH R22

Gas lạnh Refron 22
Tên sản phẩm : Gas lạnh Refron 22 (13,60kg và 22,7kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Bồn R22 (950kg)
Gas Bồn R22 (950kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh DY R-22
Gas Lạnh DY R-22 (13,60kg & 22,70kg & ISOTank)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 22
Gas Lạnh Kalton 22 (13,60kg) & (22,07kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh A-Gas 22
Gas Lạnh A-Gas 22 (13,6kg) và (22,07kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R-22
GAS ECORON R-22 Gas Ecoron được sản xuất tại Ấn Độ có Chất lượng tinh khiết...
Đặt mua
Liên hệ
Gas DuPont Freon® 22 (R-22)
Sử dụng các thiệt bị điện xoay chiều làm lạnh dân dụng, thương mại Sử dụng...
Đặt mua
Liên hệ
GAS HÀN ỐNG ĐỒNG
GAS HÀN ỐNG ĐỒNG
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH SHANDONG R-22
GAS LẠNH SHANDONG R-22 (13,60KG HOẶC 22,70KG)
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT SUVA 22
Gas lạnh Dupont Suva 22 xuất xứ của Mỹ
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH R22 REFRIGERANT
GAS LẠNH R22 REFRIGERANT xuất xứ Ấn Độ
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH FLORON R22
GAS LẠNH FLORON R22 Xuất xứ Ấn Độ
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH AKASHI R22
GAS LẠNH AKASHI R22 MaSP: AR22 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DUPONT FREON R22
GAS LẠNH DUPONT FREON R22 MaSP: R22 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification Chiều dài:...
Đặt mua
Liên hệ
Gas lạnh Refron 22
Mô tả Tên sản phẩm : Gas lạnh Refron 22 (13,60kg và 22,7kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Bồn R22 (950kg)
Mô tả Gas Bồn R22 (950kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh DY R-22
Mô tả Gas Lạnh DY R-22 (13,60kg & 22,70kg & ISOTank)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 22
Mô tả Gas Lạnh Kalton 22 (13,60kg) & (22,07kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh A-Gas 22
Mô tả Gas Lạnh A-Gas 22 (13,6kg) và (22,07kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Mô tả Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R-22
Mô tả GAS ECORON R-22 Gas Ecoron được sản xuất tại Ấn Độ có Chất lượng tinh khiết cao . Tất cả các sản phẩm chúng tôi điều có in rõ địa chỉ và số điện thoại của nhà máy sản xuất. Trọng lượng: 13.6 Kg/bình; 22.7 Kg/bình Xuất xứ: Ấn Độ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas DuPont Freon® 22 (R-22)
Mô tả Sử dụng các thiệt bị điện xoay chiều làm lạnh dân dụng, thương mại Sử dụng trong thương mại điện lạnh: Dịch vụ thực phẩm
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS HÀN ỐNG ĐỒNG
Mô tả GAS HÀN ỐNG ĐỒNG
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH SHANDONG R-22
Mô tả GAS LẠNH SHANDONG R-22 (13,60KG HOẶC 22,70KG)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT SUVA 22
Mô tả Gas lạnh Dupont Suva 22 xuất xứ của Mỹ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH R22 REFRIGERANT
Mô tả GAS LẠNH R22 REFRIGERANT xuất xứ Ấn Độ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH FLORON R22
Mô tả GAS LẠNH FLORON R22 Xuất xứ Ấn Độ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH AKASHI R22
Mô tả GAS LẠNH AKASHI R22 MaSP: AR22 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DUPONT FREON R22
Mô tả GAS LẠNH DUPONT FREON R22 MaSP: R22 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-22; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop