Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh

Gas lạnh
Gas lạnh

GAS LẠNH

Gas lạnh Refron 22
Tên sản phẩm : Gas lạnh Refron 22 (13,60kg và 22,7kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas lạnh Refron R410
Tên sản phẩm : Gas lạnh Refron R410 (11.3kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh DY R410A
Gas Lạnh DY R410A
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh DY R134A
Gas Lạnh DY R134A
Đặt mua
Liên hệ
Gas Bồn R22 (950kg)
Gas Bồn R22 (950kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Bồn R410A
Gas Bồn R410A
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh DY R-22
Gas Lạnh DY R-22 (13,60kg & 22,70kg & ISOTank)
Đặt mua
Liên hệ
GAS LẠNH DONGYUE (DY)
Gas Lạnh DY R32 ( 3kg và 10kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Bồn R134A
Gas Bồn R134A (950kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 22
Gas Lạnh Kalton 22 (13,60kg) & (22,07kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 134A
Gas Lạnh Kalton 134A (13,6Kg và 3,4Kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 404A
Gas Lạnh Kalton 404A (10,9kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 407C
Gas Lạnh Kalton 407C (11,3kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Kalton 410A
Gas Lạnh Kalton 410A (5,6kg và 11,3kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh A-Gas 22
Gas Lạnh A-Gas 22 (13,6kg) và (22,07kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh A-Gas 404A
Gas Lạnh A-Gas 404A (10,9kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Bestcool R32
Gas Lạnh Bestcool R32 (10kg)
Đặt mua
Liên hệ
Gas Lạnh Refrigerant R410A
Gas Lạnh Refrigerant R410A (11,3Kg & ISOTank)
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R417A
GAS ECORON R417A
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R600A
GAS ECORON R600A
Đặt mua
Liên hệ
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
Đặt mua
Liên hệ
DuPont™ Freon® 23
MaSP: DFR23 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-23; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Đặt mua
Liên hệ
GAS ECORON R-22
GAS ECORON R-22 Gas Ecoron được sản xuất tại Ấn Độ có Chất lượng tinh khiết...
Đặt mua
Liên hệ
Gas lạnh Refron 22
Mô tả Tên sản phẩm : Gas lạnh Refron 22 (13,60kg và 22,7kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas lạnh Refron R410
Mô tả Tên sản phẩm : Gas lạnh Refron R410 (11.3kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh DY R410A
Mô tả Gas Lạnh DY R410A
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh DY R134A
Mô tả Gas Lạnh DY R134A
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Bồn R22 (950kg)
Mô tả Gas Bồn R22 (950kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Bồn R410A
Mô tả Gas Bồn R410A
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh DY R-22
Mô tả Gas Lạnh DY R-22 (13,60kg & 22,70kg & ISOTank)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS LẠNH DONGYUE (DY)
Mô tả Gas Lạnh DY R32 ( 3kg và 10kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Bồn R134A
Mô tả Gas Bồn R134A (950kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 22
Mô tả Gas Lạnh Kalton 22 (13,60kg) & (22,07kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 134A
Mô tả Gas Lạnh Kalton 134A (13,6Kg và 3,4Kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 404A
Mô tả Gas Lạnh Kalton 404A (10,9kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 407C
Mô tả Gas Lạnh Kalton 407C (11,3kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Kalton 410A
Mô tả Gas Lạnh Kalton 410A (5,6kg và 11,3kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh A-Gas 22
Mô tả Gas Lạnh A-Gas 22 (13,6kg) và (22,07kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh A-Gas 404A
Mô tả Gas Lạnh A-Gas 404A (10,9kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Mô tả Gas Lạnh Bestcool R22 (22,7kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Bestcool R32
Mô tả Gas Lạnh Bestcool R32 (10kg)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Gas Lạnh Refrigerant R410A
Mô tả Gas Lạnh Refrigerant R410A (11,3Kg & ISOTank)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R417A
Mô tả GAS ECORON R417A
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R600A
Mô tả GAS ECORON R600A
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
Mô tả DuPont™ Suva® 95 (R-508B)
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
DuPont™ Freon® 23
Mô tả MaSP: DFR23 Sản xuất theo tiêu chuẩn: R-23; A1 Safety Classification Chiều dài: m
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
GAS ECORON R-22
Mô tả GAS ECORON R-22 Gas Ecoron được sản xuất tại Ấn Độ có Chất lượng tinh khiết cao . Tất cả các sản phẩm chúng tôi điều có in rõ địa chỉ và số điện thoại của nhà máy sản xuất. Trọng lượng: 13.6 Kg/bình; 22.7 Kg/bình Xuất xứ: Ấn Độ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop