Nhà Phân Phối Tủ lạnh - Tủ mát - Tủ đông

Nhà Phân Phối Tủ lạnh - Tủ mát - Tủ đông

Nhà Phân Phối Tủ lạnh - Tủ mát - Tủ đông

Nhà Phân Phối Tủ lạnh - Tủ mát - Tủ đông

Nhà Phân Phối Tủ lạnh - Tủ mát - Tủ đông
Nhà Phân Phối Tủ lạnh - Tủ mát - Tủ đông

Tủ lạnh - Tủ mát - Tủ đông

Tủ đông Alaska BCD-3068C 250 lít
Mã sản phẩm: BCD-3068C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Chính Hãng Dung Tích: Dưới 300 lít Loại tủ: Tủ...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska BCD-3568C 350 lít
Mã sản phẩm: BCD-3568C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 300 - 400 lít Loại...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska BD-200C 200 lít
Tủ đông Alaska BD-200C 200 lít Mã sản phẩm: BD-200C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích:...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska BD-300C 300 lít
Mã sản phẩm: BD-300C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 300 - 400 lít Loại...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska BD-400C 400 lít
Tủ đông Alaska BD-400C 400 lít Mã sản phẩm: BD-400C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích:...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska HB-550C 550 lít
Tủ đông Alaska HB-550C 550 Mã sản phẩm: HB-550C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích:...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska HB-650C 650 lít
Mã sản phẩm: HB-650C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 600 - 700 lít Loại...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska HB-950C 950 lít
Mã sản phẩm: HB-950C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Trên 700 lít Loại tủ: Tủ...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska BCD-2567N 250 lít
Tủ đông Alaska BCD-2567N 250 lít Mã sản phẩm: BCD-2567N Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích:...
Đặt mua
Liên hệ
Tủ đông Alaska BCD-3068C 250 lít
Mô tả Mã sản phẩm: BCD-3068C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Chính Hãng Dung Tích: Dưới 300 lít Loại tủ: Tủ 2 ngăn đông mát Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska BCD-3568C 350 lít
Mô tả Mã sản phẩm: BCD-3568C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 300 - 400 lít Loại tủ: Tủ 2 ngăn đông mát Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska BD-200C 200 lít
Mô tả Tủ đông Alaska BD-200C 200 lít Mã sản phẩm: BD-200C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Dưới 300 lít Loại tủ: Tủ 1 ngăn đông Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska BD-300C 300 lít
Mô tả Mã sản phẩm: BD-300C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 300 - 400 lít Loại tủ: Tủ 1 ngăn đông Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska BD-400C 400 lít
Mô tả Tủ đông Alaska BD-400C 400 lít Mã sản phẩm: BD-400C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 300 - 400 lít Loại tủ: Tủ 1 ngăn đông Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska HB-550C 550 lít
Mô tả Tủ đông Alaska HB-550C 550 Mã sản phẩm: HB-550C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 500 - 600 lít Loại tủ: Tủ 1 ngăn đông Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska HB-650C 650 lít
Mô tả Mã sản phẩm: HB-650C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Từ 600 - 700 lít Loại tủ: Tủ 1 ngăn đông Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska HB-950C 950 lít
Mô tả Mã sản phẩm: HB-950C Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Trên 700 lít Loại tủ: Tủ 1 ngăn đông Dàn lạnh: Dàn lạnh ống đồng Đã bao gồm VAT: Chưa Vận chuyển: Miễn phí
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Tủ đông Alaska BCD-2567N 250 lít
Mô tả Tủ đông Alaska BCD-2567N 250 lít Mã sản phẩm: BCD-2567N Thương hiệu: Alaska Xuất xứ: Trung Quốc Dung Tích: Dưới 300 lít Loại tủ: Tủ 2 ngăn đông mát Dàn lạnh: Dàn thường Đã bao gồm VAT: Có Vận chuyển: Liên hệ
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop