Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP) - Vật Tư Thành Đạt

Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP) - Vật Tư Thành Đạt

Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP) - Vật Tư Thành Đạt

Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP) - Vật Tư Thành Đạt

Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP) - Vật Tư Thành Đạt
Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP) - Vật Tư Thành Đạt

Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)

Máy Lạnh Treo Tường
Máy Lạnh Reetech RGT60
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
39.900.000 VNĐ
Reetech RF60
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
37.500.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APC-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura APF-600 Tủ Đứng
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
34.700.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APL-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
37.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM 6.5 ngựa - 6.5hp Tính năng tủ đứng Reetech
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo hai hướng chính, không...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
* TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060 ...
Đặt mua
41.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Gree GKH - 60
Máy lạnh âm trần Gree 6.5ngựa -6.5hp GKH60K3HI/GUHN60NM3HO - R410
Đặt mua
42.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 600
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ - Bộ lọc khử mùi - Tự...
Đặt mua
33.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60-BM
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh Chống các tác nhân gây...
Đặt mua
38.600.000 VNĐ
Máy Lạnh Tủ Đứng
Máy Lạnh Reetech RGT60
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
39.900.000 VNĐ
Reetech RF60
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
37.500.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APC-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura APF-600 Tủ Đứng
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
34.700.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APL-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
37.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM 6.5 ngựa - 6.5hp Tính năng tủ đứng Reetech
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo hai hướng chính, không...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
* TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060 ...
Đặt mua
41.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Gree GKH - 60
Máy lạnh âm trần Gree 6.5ngựa -6.5hp GKH60K3HI/GUHN60NM3HO - R410
Đặt mua
42.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 600
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ - Bộ lọc khử mùi - Tự...
Đặt mua
33.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60-BM
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh Chống các tác nhân gây...
Đặt mua
38.600.000 VNĐ
Máy Lạnh Âm Trần
Máy Lạnh Reetech RGT60
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
39.900.000 VNĐ
Reetech RF60
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
37.500.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APC-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura APF-600 Tủ Đứng
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
34.700.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APL-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
37.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM 6.5 ngựa - 6.5hp Tính năng tủ đứng Reetech
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo hai hướng chính, không...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
* TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060 ...
Đặt mua
41.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Gree GKH - 60
Máy lạnh âm trần Gree 6.5ngựa -6.5hp GKH60K3HI/GUHN60NM3HO - R410
Đặt mua
42.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 600
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ - Bộ lọc khử mùi - Tự...
Đặt mua
33.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60-BM
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh Chống các tác nhân gây...
Đặt mua
38.600.000 VNĐ
Máy Lạnh Áp Trần
Máy Lạnh Reetech RGT60
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
39.900.000 VNĐ
Reetech RF60
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
37.500.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APC-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura APF-600 Tủ Đứng
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
34.700.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APL-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
37.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM 6.5 ngựa - 6.5hp Tính năng tủ đứng Reetech
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo hai hướng chính, không...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
* TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060 ...
Đặt mua
41.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Gree GKH - 60
Máy lạnh âm trần Gree 6.5ngựa -6.5hp GKH60K3HI/GUHN60NM3HO - R410
Đặt mua
42.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 600
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ - Bộ lọc khử mùi - Tự...
Đặt mua
33.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60-BM
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh Chống các tác nhân gây...
Đặt mua
38.600.000 VNĐ
Máy lạnh Di Động
Máy Lạnh Reetech RGT60
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
39.900.000 VNĐ
Reetech RF60
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
37.500.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APC-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura APF-600 Tủ Đứng
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
34.700.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APL-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
37.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM 6.5 ngựa - 6.5hp Tính năng tủ đứng Reetech
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo hai hướng chính, không...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
* TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060 ...
Đặt mua
41.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Gree GKH - 60
Máy lạnh âm trần Gree 6.5ngựa -6.5hp GKH60K3HI/GUHN60NM3HO - R410
Đặt mua
42.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 600
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ - Bộ lọc khử mùi - Tự...
Đặt mua
33.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60-BM
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh Chống các tác nhân gây...
Đặt mua
38.600.000 VNĐ
Máy lạnh Di Động Trung Tâm
Máy Lạnh Reetech RGT60
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
39.900.000 VNĐ
Reetech RF60
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
37.500.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APC-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh Sumikura APF-600 Tủ Đứng
Thích hợp sử dụng cho quán ăn, quán cafe, siêu thị, nhà sách, sảnh lớn,...
Đặt mua
34.700.000 VNĐ
Máy Lạnh Sumikura APL-600 Áp Trần
Sử dụng cho phòng có thể tích : 195 - 260 m3 khí
Đặt mua
37.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM 6.5 ngựa - 6.5hp Tính năng tủ đứng Reetech
Đặt mua
36.900.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo hai hướng chính, không...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
* TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: Không khí lan toả theo hai hướng Luồn khí được thổi theo...
Đặt mua
36.500.000 VNĐ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Tính năng : Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060 ...
Đặt mua
41.000.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Gree GKH - 60
Máy lạnh âm trần Gree 6.5ngựa -6.5hp GKH60K3HI/GUHN60NM3HO - R410
Đặt mua
42.000.000 VNĐ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 600
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ - Bộ lọc khử mùi - Tự...
Đặt mua
33.950.000 VNĐ
Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60-BM
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh Chống các tác nhân gây...
Đặt mua
38.600.000 VNĐ
Máy Lạnh Reetech RGT60
Bảo hành 01 năm bởi Reetech Việt Nam
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Reetech RF60
Bảo hành 02 năm bởi Reetech Việt Nam
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy Lạnh Sumikura APC-600 Áp Trần
Bảo hành 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Sumikura
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh Sumikura APF-600 Tủ Đứng
Bảo hành 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Sumikura
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy Lạnh Sumikura APL-600 Áp Trần
Bảo hành 02 năm bởi Sumikura Việt Nam
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Sumikura
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh tủ đứng KenDo KDF-C060/KDO-C060
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Kendo
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh áp trần Kendo KDU – C060
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Kendo
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần Gree GKH - 60
Bảo hành 3 năm máy, 5 năm block
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Gree
Xuất xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO 600
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Sumikura
Xuất xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT60-BM
Bảo hành 2 Năm
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5HP)
Hãng sản xuất Reetech
Xuất xứ Việt Nam
Vui lòng liên hệ 0911465489 để được tư vấn
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ( Tắt / Mở )
backtop